george harrison - musician/singersongwriter - pisces + paul mccartney - musician/singersongwriter - gemini + ringo starr - drummer - cancer + john lennon - musician/singersongwriter - libra

george harrison - musician/singersongwriter - pisces + paul mccartney - musician/singersongwriter - gemini + ringo starr - drummer - cancer + john lennon - musician/singersongwriter - libra

george harrison - singersongwriter/musician - pisces + john lennon - singersongwriter/musician - libra

george harrison - singersongwriter/musician - pisces + john lennon - singersongwriter/musician - libra

john lennon - singersongwriter/musician - libra + paul mccartney - singersongwriter/musician - gemini

john lennon - singersongwriter/musician - libra + paul mccartney - singersongwriter/musician - gemini

john lennon - singersongwriter/musician - libra

john lennon - singersongwriter/musician - libra

paul mccartney - singersongwriter/musician - gemini

paul mccartney - singersongwriter/musician - gemini